گیاه آجوکا یا لب دیسی

3,000,000 تومان

نیاز نوری:  سایه آفتاب

نیاز آبیاری: کم توقع

نیاز رطوبت: کم

نیاز مواد غذایی: کم توقع

آفت: مقاوم

بیماری: مقاوم

گیاه آجوکا یا لب دیسی

3,000,000 تومان

ثبت سفارش به منزله خرید قطعی نیست. بعد از ثبت سفارش، کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.