گیاه برگ انجیری/گوش گرگی

2,000,000 تومان

نیاز نوری: سایه آفتاب

نیاز آبیاری: متوسط

نیاز رطوبت: کم

نیاز مواد غذایی: کم توقع

آفت: نسبتا مقاوم

بیماری: مقاوم

گیاه برگ انجیری/گوش گرگی

2,000,000 تومان

ثبت سفارش به منزله خرید قطعی نیست. بعد از ثبت سفارش، کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.